Policie se zaměřila na kontrolu rybářů

25.07.2018
Společně s rybářskou stráží a s kriminalisty vyrazili mělničtí policisté v minulých dnech na vodu. Kontrola proběhla ve večerních a nočních hodinách. Policisté se zaměřili na dodržování pravidel rybářského řádu, zejména zda rybáři nechytají ryby v době, kdy je to zakázáno a mají příslušné povolenky. Hlídky se pohybovaly nejen na vodě, ale i po souši. Na řece Labi a Vltavě zkontrolovaly několik desítek rybářů.

Šest osob hrubým způsobem porušilo právě některé z ustanovení rybářského řádu. Rybářská stráž jim odebrala povolení k rybolovu. Obdobné kontroly budou policisté provádět i nadále.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Mělnicka