Mělnická prevence kriminality se v Drážďanech neztratila

08.10.2018
Regionální muzeum Mělník prezentovalo svou dlouhodobou spolupráci s Programem prevence kriminality města Mělník na 27. mezinárodní konferenci v bavorských, český, hornorakouský a saských muzejních odborníků konané v Drážďanech. Edukátorka muzea, Mgr. Jitka Králová, a npor. Mgr. Tomáš Svoboda, vedoucí Obvodního oddělení ÚO PČR Mělník, vystoupili s příspěvkem, který prezentoval loňský úspěšný program pro školy realizovaný ve spolupráci s Programem prevence kriminality, v němž se místní policisté, strážníci, preventisté a muzejní pedagožka zaměřili na rizika digitálních technologií a virtuálního světa u nejmladší generace. Přispěli tak k hlavnímu tématu celé konference, kterou bylo vzdělávání v muzeu.

Spolupráce policistů, strážníků, manažerky prevence kriminality města, ale i muzejní pedagogožky a dalších zainteresovaných subjektů je základem realizace preventivního projektu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Bezpečné město, do které je zapojené i město Mělník.

A proč preventivní projekty v muzeu? V mimoškolním prostředí dochází lépe k objasnění protiprávního jednání a sociálně patologických jevů. Děti i veřejnost velice pozitivně vnímají příjemné prostředí a dokáží se otevřít při hledání východisek. Programy, do nichž jsou zapojeny účastníci různých subjektů si navíc zaslouží výjimečné prostředí, kterým Regionální muzeum Mělník bezesporu je.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Mělnicka